Altres Teràpies

Fangs i parafangs: mitjançant les propietats físiques i químiques dels fangs s’assoleixen propietats medicinals d’analgèsia i d’antiflamació.
Hidroteràpia: mitjançant dutxes escoceses (rajos d’aigua pressió); rajos d’aigua (suaus com la pluja); banys de contrast tèrmic; i embolcalls i foments, s’aprofiten les propietats terapèutiques de l’aigua.
Tractament amb pedres calentes: mitjançant les pressions i els estímuls tèrmics que aporten les pedres s’aconsegueix un estat de relaxació profunda i d’harmonització del sistema nerviós.

Per qualsevol dubte o per ampliar la informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.