Beure aigua accelera la recuperació

 

Se sap que beure aigua accelera la reactivació parasimpàtica postexercici de moderada intensitat. Les raons no estan clares, però és possible que receptors en boca i faringe primàriament vinculats a la sensació de set, tinguin algun protagonisme. Recentment s’han publicat els resultats d’un estudi (Peçanha i col, 2014; Int J Sport Nutr Exerc metab 25 – mar) en què els autors van valorar els efectes de la ingesta d’aigua després d’un exercici d’alta intensitat sobre la recuperació parasimpàtica. Després de completar 30 min d’exercici al 80% FCmàx en cicloergòmetre els subjectes o bé beure aigua o bé no van beure res. Es van avaluar diferents indicadors de recuperació de la freqüència cardíaca i d’activació simpàtica i parasimpàtica (mitjançant variabilitat de la freqüència cardíaca). Els resultats van mostrar majors valors de recuperació de la freqüència cardíaca al minut postexercici, i una major activació parasimpàtica en el grup que va beure aigua, respecte al control. Els autors suggereixen un important efecte cardioprotector de beure aigua després de finalitzar l’exercici.

Com he comentat en diferents ocasions la recuperació postexercici és una de les àrees més complicades de la fisiologia de l’exercici. Aquest estudi és un exemple. Que beure aigua provoqui com a resposta immediata una reactivació vagal més accelerada pot ser interessant per a pacients amb risc d’arítmies en finalitzar les proves d’esforç com a element preventiu. En qualsevol cas, les reaccions vagals intenses s’han descrit anteriorment en persones susceptibles en beure aigua freda, arribant fins i tot a perdre el coneixement.

Font: Fisiología del ejercició (Autor: José López Chicharro)

Traduït: Ferran Seco

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *