Els AINE podrien dificultar la recuperació del teixit després d’una lesió tendinosa

Els experts recomanen medicaments d’acció biorreguladora per modular la inflamació i els símptomes d’aquest tipus de lesions.

 

La presa d’antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) per tractar els símptomes d’una lesió pot dificultar la recuperació del teixit danyat, segons han conclòs els experts reunits en el XII Simposi Internacional Clínica Cemtro sobre Avenços i Actualitzacions en Traumatologia i Ortopèdia, que se celebra a aquest hospital madrileny. Tal com explica el Dr. Tomás Fernández, cap del Servei de Traumatologia i Medicina Esportiva de la Clínica Cemtro i vocal de la Federació Espanyola de Medicina de l’Esport (FEMEDE), diversos estudis han demostrat que ” l’ús d’antiinflamatoris en les fractures òssies i en les lesions tendinoses afecta la reparació d’aquests teixits, alentint o dificultant la seva curació “.

Aquest especialista ha publicat, juntament amb altres metges de Cemtro, una revisió d’estudis a la revista Arxius de Medicina de l’Esport en què conclouen que a l’hora de tractar una lesió “en lloc de parlar d’antiinflamació s’haurà parlar de regulació de la inflamació per disminuir els efectes molestos però al mateix temps ajudar al teixit a reparar de la forma més correcta “. L’evolució d’un teixit danyat “cap fibrosi o regeneració completa dependrà de quin fet bioquímic o cèl·lular predomini en el focus de la lesió durant la fase inflamatòria”, assenyala el document.

La inflamació s’ha vist sempre com un procés patològic que havia de ser bloquejat amb els mitjans terapèutics disponibles, d’aquí “que l’ús de tècniques i fàrmacs antiinflamatoris proliferin i siguin de pràctica habitual, estesa i indiscriminada a la població en general i en els esportistes en particular”, indica el treball. No obstant això, “la biologia i fisiologia de la reparació dels teixits demostren que el procés inflamatori posa en marxa els mecanismes intrínsecs de reparació i regeneració dels mateixos”, afegeix. El principal efecte dels antiinflamatoris consisteix a “inhibir la inflamació o els seus signes externs com el dolor, la inflor o el rubor “, comenta el doctor Fernández Jaén.

No obstant això, les substàncies que provoquen aquests símptomes intervenen en altres processos com assegurar el reg sanguini de la zona danyada, evitar l’extensió del dany, atreure cèl·lules de defensa, accelerar la neteja de les cèl·lules mortes i regenerar o reparar el teixit, afegeix. La inflamació és “una resposta protectora de l’organisme, generalment local i controlada, l’objectiu final és alliberar de la causa inicial de la lesió cèl·lular.

Per tant, el tractament de les lesions s’ha d’adreçar a controlar la inflamació i el dolor i aconseguir una reparació tissular precoç perquè l’esportista es reincorpori al més aviat possible als entrenaments i a la competició “, exposa, així mateix, un document de consens elaborat per FEMEDE.

Opció natural per modular la inflamació

Davant l’abús d’aquest tipus de tractaments, la Federació Espanyola de Medicina de l’Esport (FEMEDE) defensa l’ús de medicaments d’acció biorreguladora. Alguns d’ells contenen principis actius d’origen vegetal i mineral que estimulen la resposta natural de l’organisme. En el document de consens ja citat es reconeix que la seva funció principal és “afavorir la recuperació natural del teixit lesionat”. més, “alguns dels seus components són capaços de modular la inflamació i els símptomes de les lesions, tenen acció analgèsica, estimulen la cicatrització i poden tenir efectes hemostàtics [detenen l’hemorràgia] contribuint a eliminar l’estasi venós i l’edema. El seu objectiu final és restaurar el funcionament normal dels mecanismes de regulació “.

El mecanisme d’acció de la medicina biorreguladora consisteix a “estimular el sistema immunològic afavorint la resolució dels processos inflamatoris, facilitant el drenatge i detoxificació dels teixits, i restablint l’equilibri o balanç fisiològic “, indica el document. Per això, afegeix, “són un recurs terapèutic més, entre tots els que disposa la medicina, i serveixen per compensar els abusos de certes teràpies convencionals (com els corticoides, antiinflamatoris, etc.) Ajudant en alguns casos a solucionar els problemes derivats d’aquestes “.

Font: Arch Med Esport 2013; 30 (1) :8-13 
Arch Med Esport 2013; 30 (4) :227-231

Estudi de “La punció seca en pacients amb fibromiàlgia”

 

Els pacients amb fibromiàlgia severa poden sentir-se més alleujats en comptar amb noves teràpies que ajuden a mitigar el dolor associat a aquesta patologia, la qual afecta nombroses persones, amb major incidència en el sexe femení.

La punció seca és una tècnica de fisioteràpia invasiva que consisteix a introduir en el cos humà, més concretament sobre els punts gallet, una agulla d’acupuntura sense afegir cap substància, “que segons els resultats obtinguts en el nostre estudi, alleuja el dolor i altres símptomes associats, dels malalts de fibromiàlgia que no responen a la teràpia farmacològica convencional “, explica la investigadora.

La investigació va ser dirigida al departament de Ciències Mèdiques i Quirúrgiques, pel Prof J.Mallorca i pels Doctors Casanueva i González-Gai del servei de reumatologia de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, obtenint una màxima qualificació d’excel·lent “cum laude”.

Aquesta investigació va consistir en la realització d’un estudi en el qual es van incloure a 120 pacients diagnosticats de fibromiàlgia d’acord amb els criteris de classificació del Col·legi Americà de Reumatologia de 1990, que no havien respost a cap de les teràpies utilitzades prèviament i presentaven una fibromiàlgia de gran severitat.

Després de l’aprovació de l’estudi pel Comitè Ètic Local i la signatura del consentiment informat, els pacients van ser aleatoritzats, mitjançant procediment informàtic, en dos grups:

Un grup control de 56 dones i 4 homes amb una edat mitjana de 50,82 anys, els quals continuaven el seu tractament mèdic sense modificacions durant l’estudi, i un segon grup experimental de 54 dones i 6 homes amb una edat mitjana de 56,26 anys, que a més de continuar el seu tractament mèdic afegien 1 sessió setmanal de Punció Seca sobre els punts gallet, d’1 hora de durada, durant 6 setmanes.

En tots els pacients es realitzaven diferents avaluacions a l’inici de l’estudi (setmana 0), després de la finalització del mateix (6 setmanes) i a les sis setmanes de finalitzada la teràpia (12 setmanes).

CONCLUSIONS:

1. Una hora a la setmana de teràpia amb Punció Seca, durant 6 setmanes resulta eficaç i segura per al tractament del dolor i d’altres símptomes associats a la fibromiàlgia.

2. L’eficàcia sobre la simptomatologia dolorosa es manté a les 6 setmanes de finalitzar la teràpia. La persistència de la seva eficàcia durant un temps més llargs, ha de ser investigada.

3. La tècnica de la Punció Seca aconsegueix millores significatives sobre els principals símptomes de la malaltia, inclosos fatiga, depressió, dificultat laboral, vitalitat, nombre de símptomes físics, impacte de la malaltia, percepció de salut general, disposició per les activitats, catastrofisme, impressió subjectiva de millora i 6 minuts marxa.

4. La tècnica de la Punció Seca, associada a tractament convencional, és un mètode terapèutic de fàcil execució, baix cost i demostrada seguretat, que pot ser utilitzat en pacients amb Fibromiàlgia severa,  que no responen  a mesures habituals de tractament.

5. El nostre assaig estableix un canvi de paradigma sobre la utilització d’aquesta tècnica fisioterapèutica. Estudis previs havien demostrat la seva utilitat per a la síndrome de dolor miofascial i altres processos dolorosos localitzats. Després del nostre estudi es demostra utilitat per al dolor crònic generalitzat.

6. Les nostres dades donen suport, que almenys en alguns casos, el dolor musculoesquelètic crònic pot ser resultat de sensibilització perifèrica amb posterior sensibilització central, jugant un paper en la transició de dolor agut a dolor crònic.

7. Els nostres resultats suggereixen també que els fenòmens de sensibilització central poden modificar mitjançant l’actuació perifèrica de la Punció Seca.

Dra P. Rivas.

Font: Afibrom.org

La retina, una finestra a l’esclerosi

Investigadors de l’Hospital Clínic troben com diagnosticar l’esclerosi múltiple de manera precoç.

Les malalties neurodegeneratives són cròniques i encara no s’ha trobat una manera eficaç de tractar-les, raó per la qual s’han convertit en una preocupació creixent en la nostra societat envellida. La falta de teràpies se suma a la dificultat d’estudiar l’efecte dels nous fàrmacs sobre el cervell, ja que fins a la mort del pacient no es pot fer un diagnòstic i un estudi anatomopatològic complerts. La revista Annals of Neurologypublica un treball d’investigadors del grup Esclerosi Múltiple, Patogènesi i Noves Teràpies de l’Idibaps en què es demostra que és possible monitoritzar l’evolució de l’esclerosi múltiple a través de la retina. El treball s’ha realitzat en col·laboració amb el servei de neurologia i el servei d’oftalmologia de l’Hospital Clínic, que configuren el Laboratori de la Via Visual, finançat per l’Instituto de Salud Carlos III.

Observar els canvis

L’ull és una finestra al cervell, ja que es prolonga fins a la retina a través del nervi òptic. La retina, en ser part del cervell, també es veu afectada per les malalties neurodegeneratives com l’esclerosi múltiple, l’Alzheimer i el Parkinson.

Les tècniques làser d’anàlisi per la imatge permeten aconseguir resolucions fins a mil vegades més petites que un mil·límetre, prou per analitzar els nervis que arriben a l’ull pel nervi òptic i per poder veure alteracions relacionades amb la malaltia. Fins i tot s’està treballant amb tècniques d’espectroscòpia per obtenir imatges moleculars, que permetrien identificar canvis en la composició de les neurones abans que apareguin canvis morfològics.

El treball s’ha fet amb 100 pacients d’esclerosi múltiple, en el moment d’inclusió en l’estudi i un any més tard. L’evolució de les dades obtingudes mitjançant tècniques d’imatge es va relacionar amb la progressió clínica dels pacients per demostrar que hi ha una degeneració dels nervis de la via visual que és representativa del que passa dins del cervell.

Aviat, els investigadors iniciaran nous estudis per veure si aquesta tècnica es pot aplicar a l’anàlisi d’altres malalties com el Parkinson i els trastorns del son REM, que són el símptoma més prematur conegut d’una malaltia neurodegenerativa. L’objectiu és monitoritzar la malaltia de manera no invasiva des de les seves fases més precoces, i obtenir així informació que permeti predir la seva evolució en els nous casos.

Una vacuna per a l’esclerosi

Una vacuna utilitzada per prevenir la tuberculosi en algunes parts del món pot ajudar a prevenir l’esclerosi múltiple en persones que mostren signes inicials de la malaltia, segons conclou un nou estudi en què han participat 73 persones amb un primer episodi de la malaltia (entumiment, problemes de visió o dificultats amb l’equilibri), publicat en l’edició digital d’aquesta setmana de la revista Neurology .

Als participants se’ls va dividir en dos grups, els que van rebre el medicament i els que no. A tots dos se’ls va estar seguint durant cinc anys generic accutane hyclate. Les persones a les quals se’ls va aplicar la vacuna van tenir menys lesions cerebrals, que són signes de l’esclerosi múltiple, que les que van rebre el placebo, amb tres lesions en els vacunats i set en la resta. Al final de la investigació, el 58% de les persones vacunades no havien desenvolupat la malaltia enfront del 30% dels que van rebre el placebo.

El Gingebre i els seus bons efectes

El gingebre o ginger s’ha utilitzat amb fins medicinals des de fa segles i als EUA és potser més conegut per la seva capacitat per alleujar les nàusees i malestar estomacal.

És sens dubte el millor remei que conec per a les nàusees. No en necessites molt només un tros de la mida de l’ungla picada molt finament i te’l empasses. És extraordinàriament eficaç.

Però ara una nova investigació suggereix aquesta arrel natural pot proporcionar ajuda per a molt més, fins i tot per al dolor d’artritis, la salut del cor, i la gent amb asma, en els quals el gingebre pot augmentar els efectes dels medicaments broncodilatadors utilitzats convencionalment per tractar la seva condició. Fins i tot pot ser útil per al control de pes!

El gingebre és antiinflamatori i pot proporcionar alleujament del dolor

Propietats antiinflamatòries del gingebre han convertit en una eina valuosa per alleujar el dolor durant segles. El 2001, la investigació va demostrar que l’extracte de gingebre ajuda a reduir el dolor de genoll en persones amb osteoartritis.  

I a principis d’aquest any, un estudi va trobar que les dones atletes que prenien 3 grams de gingebre o canyella al dia (que és menys d’una culleradeta) van tenir una disminució significativa en el dolor muscular.  Ginger fins i tot s’ha trobat per ser tan eficaç com l’ibuprofèn per alleujar el dolor de les rampes menstruals en dones. 

D’altra banda, el potencial del gingebre per alleugerir el mal sembla ser de llarg abast. Juntament amb l’ajuda per al dolor muscular i articular, per exemple, s’ha trobat que el gingebre pot reduir la severitat de les migranyes, així com el sumatriptan medicament per a la migranya – amb menys efectes secundaris.

El gingebre ajuda a tractar els símptomes de l’asma

Un altre estudi recent, que va ser presentat a l’American Thoracic Society International Conference, s’ha trobat que incorporar gingebre als compostos de  l’isoproterenol, un tipus de medicament per l’asma anomenat un beta-agonista, millora els seus efectes broncodilatadors.

El tractament convencional de l’asma en general consisteix en un broncodilatador no esteroïdal, un agent antiinflamatori que vostè inhala, el que fa que les cèl·lules del múscul llis en els pulmons  es relaxin.

Això ajuda a obrir les vies respiratòries. Si això no funciona, el següent pas sol ser un esteroide inhalat, que és un agent antiinflamatori molt potent.

Part de l’explicació dels beneficis de gingebre per l’asma són la seva potent activitat antioxidant, que s’atribueix als mandants com gingerols, shogaoles i zingerones. Es creu que aquests compostos tenen particulars propietats antiinflamatòries i analgèsiques similars als fàrmacs antiinflamatoris no esteroïdals (AINE).

Atès que el gingebre millora la broncodilatació, pot proporcionar una alternativa molt més segura, o almenys complementari, als medicaments actuals en el mercat, que és molt necessària. Tot i que l’asma és una malaltia greu que pot ser fatal si no es tracta, medicaments per l’asma si tenen efectes secundaris greus, fins i tot mortals.

Per exemple, el medicament per l’asma Advair comú conté la (LABA) salmeterol beta-agonista d’acció perllongada, que en realitat pot  augmentar la gravetat  d’un atac d’asma, així com el risc de mort per problemes d’asma.

El medicament utilitzat en l’estudi abans esmentat, isoproterenol, també està vinculat a una epidèmia de morts per asma que van tenir lloc en la dècada de 1960, mentre que també s’han trobat tractaments per a l’asma convencionals per augmentar el risc de malalties del cor, cataractes i osteoporosi, per nomenar alguns dels riscos addicionals.

Si vostè té asma, li suggereixo mirar el Mètode Buteyko, que t’ensenya com portar el seu volum de nou la respiració a la normalitat o, en altres paraules, per revertir el que s’anomena hiperventilació crònica. Quan la respiració és normal, vostè té una millor oxigenació dels teixits i òrgans.

Gingebre per a les nàusees i el mareig

El gingebre és meravellós pel tracte gastrointestinal, ja que és carminatiu (evitant flatulències) i un espasmolític intestinal (és a dir, prevé espasmes per calmar el tracte intestinal). Si vostè lluita amb el mareig o nàusees (des de l’embaràs o la quimioteràpia, per exemple), el gingebre ha de ser un element bàsic en la seva dieta. La investigació mostra:

El gingebre pot ser útil per als diabètics

Si vostè té diabetis o pre-diabetis, escoltin. Ginger sembla ser útil tant preventiva com terapèutica per a aquesta malaltia, a través dels efectes sobre l’alliberament i acció de la insulina, i la millora de metabolisme de carbohidrats i lípids. D’acord amb una revisió completa, un estudi va trobar que després de consumir 3 grams de pols de gingebre sec durant 30 dies, els participants diabètics van tenir una reducció significativa de la glucosa en sang, triglicèrids, colesterol total i colesterol LDL. Es creu que el gingebre té un efecte positiu sobre la diabetis, ja que:

  • Inhibeix enzims en el metabolisme d’hidrats de carboni
  • Augmenta la secreció d’insulina i la sensibilitat
  • Millora el perfil lipídic

El gingebre també té un efecte protector sobre complicacions de la diabetis, incloent la protecció que ofereix al fetge del diabètic, ronyons, sistema nerviós central i ulls.

Ginger promou la sensació de sacietat i ajuda a controlar la fam

Afegint un altre benefici d’aquesta espècia meravellosa, el gingebre s’ha demostrat que fa augmentar la termogènesi i disminuir la sensació de gana, que ofereix un possible paper en el control de pes. Igual que el pebre de caiena i la cúrcuma, el gingebre pot augmentar temporalment la termogènesi en el cos, on el seu cos crema el combustible, com ara greix per generar calor, amb impactes òbviament beneficiosos sobre el metabolisme i l’emmagatzematge de greix. Les investigacions suggereixen que el consum d’ingredients termogènics poden augmentar el seu metabolisme en general fins a un 5 per cent i augmentar la crema de greix fins a un 16 per cent. Fins i tot pot ajudar a contrarestar la disminució de la taxa metabòlica , que sovint es produeix durant la pèrdua de pes.

Encara  més  raons per menjar gingebre …

El gingebre té propietats d’ampli espectre antibacterià, antiviral, antioxidant i anti-parasitària, per nomenar només algunes de les seves més de 40 accions farmacològiques. Segons una investigació elaborada per GreenMedInfo, el gingebre també pot  ser útil per:

Durant l’última dècada, els investigadors també han descobert que el gingebre pot oferir beneficis cardiovasculars potents a través de:

  • Prevenció de l’aterosclerosi
  • Baixar els nivells de colesterol
  • La prevenció de l’oxidació de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL)

Finalment, la investigació publicada al  British Journal of Nutrition  ha demostrat in vitro i in vivo que l’activitat anticancerígena  del gingebre, el que suggereix que pot ser eficaç en el tractament del càncer de pròstata.

Com utilitzar Ginger

Una de les maneres més simples és tallar un parell de centímetres de l’arrel de gingebre i deixar reposar en l’aigua calenta per al te de gingebre fresc. També pot pelar l’arrel usant un ganivet de cuina i després tallar finament per afegir al te o plats cuinats.

Es molt fàcil de guarda el gingebre fresc ja que es pot emmagatzemar a la nevera durant almenys tres setmanes, o al congelador durant sis mesos o més. Intenta experimentar mitjançant l’addició de gingebre fresc i altres espècies, com la canyella, a una tassa de te al matí, la tarda o després d’un àpat … i veure si vostè nota qualsevol dels beneficis per a la salut que acabo de descriure.

L’importància de dormir bé

 

La falta de son pot alterar l’equilibri hormonal i té conseqüències físiques. La duració curta del somni està associada amb el desenvolupament de l’obesitat en nens i adults joves, la qual cosa significa que la falta de son en els nens és en realitat una de les causes de l’excés de pes, i no a l’inrevés.

La duració del somni també està relacionada amb la salut mental i el funcionament cognitiu. Una durada curta del somni fa que els nens perfectament sans realitzin pitjor les proves cognitives. una duració del somni curta s’ha relacionat amb símptomes depressius en els adolescents.

Marc conceptual per a l’enfortiment d’exercicis per prevenir distensions dels isquiotibials

 

Les lesions de tendons són molt comunes en els atletes.
  En aquest article es descriu un marc per a l’enfortiment d’exercicis per prevenir distensions dels isquiotibials que es resumeixen a continuació.
  – Tipus de Contracció: Els exercicis excèntrics semblen ser els adequats perquè doni lloc a un augment de la força excèntrica i un canvi de la longitud òptima en la direcció de múscul.
  – Càrrega: Augmenta la força en usar pesos pesants. Individus sense experiència d’entrenament amb càrregues de 60 a 70% d’1RM mentre que els individus avançats utilitzen pesos de 80-100% d’1RM.
  – Rang de moviment: La formació ha de tenir lloc tant amb la flexió del maluc i l’extensió del genoll perquè un esforç d’allargament substancial és posat als isquiotibials.
  – Velocitat angular: Els exercicis excèntrics en velocitat angular lenta o moderada poden protegir els músculs isquiotibials de l’elongació ràpida durant la fase d’oscil·lació.
  – Exercicis uni/bilaterals: Els exercicis unilaterals garanteixen l’oscil·lació pèlvica i per tant més específica a la fase terminal d’execució.

Les claus del funcionament de l’actual sistema agrícola i alimentari

Esther Vivas és llicenciada en Periodisme i Màster en Sociologia, forma part del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) a la Universitat Pompeu Fabra i és autora de diversos llibres sobre sobirania alimentària i consum crític. Exposa les claus del funcionament de l’actual sistema agrícola i alimentari, al qual critica per ser “generador de fam en un món de l’abundància” a causa dels monopolis, l’especulació i les polítiques de globalització i privatització de les últimes dècades. Denúncia els seus efectes en el canvi climàtic, la pèrdua d’agrodiversitat, l’ús de transgènics, la petrodependència i la manca de sobirania alimentària de la població: “Els mateixos que ens van conduir a la crisi de les “subprime” són els que ara estan especulant amb la menjar “.


La Síndrome de la Fuetada Cervical en accidents de trànsit

El mecanisme de la fuetada cervical és una transferència d’energia d’acceleració-desacceleració aplicada al coll, i per tant, està estretament associada amb accidents de trànsit, ja que és causada per la frenada d’emergència i / o col·lisió.

L’impacte a la regió cervical pot causar lesions en els ossos i en els teixits tous, i pot provocar diverses manifestacions clíniques, com dolor al coll (mal de coll), rigidesa del coll, marejos i pèrdua de l’equilibri, parestèsia (formigueig al braç, canell o alteracions sensorials com la hipersensibilitat al fred), i fins i tot, problemes cognitius, com pèrdua de la memòria. També és comú que, a més de mal de coll, dolor a les espatlles, els braços i a la columna vertebral.

Aquesta sèrie de símptomes pot començar immediatament després de l’accident, o fins a 72 hores després. No obstant això, no hi ha criteris específics de diagnòstic de la síndrome, només els símptomes reportats pel pacient. També és important realitzar exàmens clínics i d’imatge per descartar fractures, lesions musculars o de la medul·la espinal.

La síndrome de la fuetada cervical està classificada en 4 graus:

– Grau 1: no hi ha signes físics, però amb queixes de dolor, rigidesa i dolor cervical;

– Grau 2: presència de problemes musculoesquelètics, com la disminució de l’amplitud de moviment i àrees d’hipersensibilitat;

– Grau 3: Presència de signes neurològics, com ara deficiències motrius i / o sensorials o reflexes miotendíneos anormals;

– Grau 4: La presència de fractures o dislocacions.

El tractament inicial de la lesió de la fuetada cervical sol ser la immobilització amb collaret cervical, però estudis recents han conclòs que la immobilització perllonga la recuperació de la fuetada cervical. Per tant, el tractament més indicat actualment és la fisioteràpia. Amb exercicis funcionals, s’ha d’anar recuperant gradualment l’amplitud de moviment i reeducant els músculs, i d’aquesta manera tornar als moviments anteriors a la lesió.

 Un bon tractament per recuperar totalment la lesió seria la teràpia Indiba activ.

Indida activ

La xocolata no fa engreixar els joves

Un equip d’investigadors de la Universitat de Granada ha desmuntat la idea que la xocolata engreixa. Segons un estudi publicat a Nutriont, l’alt consum d’aquest aliment està associat amb el contrari, amb baixos nivells de greix acumulat a l’abdomen i a tot el cos, més enllà de si la persona que en consumeix fa esport o no, entre altres factors. L’estudi, però, té un biaix, i és que s’ha fet comptant només amb adolescents d’entre 12 i 17 anys. Altres estudis, però, ho fan extensiu a adults. A la xocolata, rica en flavonoides, se li atribueixen altres virtuts respecte a la salut i extensibles a persones de totes les edats. Té antioxidants, antitrombòtics, antihipertensors i també antiinflamatoris accutane capsules 40mg.